Liberan vapaakauppajulkaisu

Osallistuin Liberan 12.12.2014 julkaiseman raportin Kauppa se on, joka kannattaa? Vaihdanta suomalaisen hyvinvoinnin lähteenä kirjoittamiseen. Oma tekstiosuuteni koski vapaakaupan teoriaa ja yhteiskunnallisia johtopäätöksiä.

libera_vapaakauppaAikamme globalisaatio ja vapaakauppa tuovat esille hyvin paljon samoja haasteita, joita kaupankäynnin ja taloustieteen edelläkävijät ovat kohdanneet jo vähintään 1700-luvulta lähtien. Vapaakaupan taustalla ei ole minkään tietyn koulukunnan kaltaista oppijärjestelmää tai yhtenäistä ajattelutapaa. Esitän, että arkiset mikrotason teoriat yksilöiden välisestä kanssakäymisestä ja luottamuksesta muodostavat merkittävän voiman myös valtiorajoja ylittävän vaihdannan ymmärtämisessä.

Raportissa esittelen ensin klassisten taloustieteilijöiden kuten Adam Smithin ja Anders Chydeniuksen talousajattelua ja protektionismin kritiikkiä. Sen pohjalta etenen laajempaan markkinatalouden työnjakoon. Loppua kohden käsittelen mm. kehitysmaiden mahdollisuuksia hyötyä globalisaatiosta sekä tietoyhteiskunnan haasteita kohdata kansainvälistä kilpailua.

Raportin muut osiot ovat kirjoittaneet YTM Marko Juutinen, PhD Sakari Puisto ja VTK Anton Nikolenko. Alkusanat on kirjoittanut Risto E.J. Penttilä.

Lue raportti tästä.