Älä sekoita moraalisaastetta organisaatioiden eettisiin ongelmiin

Julkisen keskustelun valossa näyttää siltä, että teknologinen kehitys on ottanut vain muutamassa viime vuodessa aimo harppauksia eteenpäin ja saavuttanut sellaisen nopeuden, että jopa merkittävimpinä pidettyjen kehityskulkujen seuraamisesta on tullut vaikeaa ja aikaa vievää. Uusien sovellusten ja palveluiden eettisyyttä tarkastellaan tyypillisesti vasta sen jälkeen, kun ne on otettu laajasti käyttöön eri puolilla yhteiskuntaa. Kyseessä on laaja

Continue reading Älä sekoita moraalisaastetta organisaatioiden eettisiin ongelmiin

Julkisessa maineriskikeskustelussa ei ole järjellistä perustaa

Maineriski ja yritysvastuu ovat jälleen puhuttaneet suomalaisia. Asia nousi pinnalle Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajan Riikka Moilasen viime viikkoisen kohukommentin ja potkujen myötä. Moilanen kutsui maanantaisessa Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa vähäosaisia ihmisiä “ihmisroskaksi”. Tästä syntyi nopeasti kuohu sosiaalisessa mediassa, jonka jälkeen myös toimittajat tarttuivat aiheeseen. Pihlajalinna irtisanoutui nopeasti Moilasen puheista lyhyellä Twitter-viestillä, ja tiistaina uutisissa kerrottiin Moilasen tulleen irtisanotuksi

Continue reading Julkisessa maineriskikeskustelussa ei ole järjellistä perustaa

Jatkettu yhteiskuntavastuu on ongelmallinen muoti-ilmiö

Kauppalehdessä hiljattain julkaistussa artikkelissa “Hiljaa oleminen on riski yritykselle” kerrotaan yhteiskunnan kasvavista poliittis-moraalisista vaatimuksista yrityksiä kohtaan. Suomessa vieraillut Berkeleyn yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Business in Society Institute -tutkimuslaitoksen johtaja Amelia Miazad lähtee siitä, että pelkkä lainsäädännöllisten ja sopimuksellisten velvoitteiden täyttäminen ei enää nykyaikana riitä. Artikkelissa käsitellään hyvin löyhästi ja pintapuolisesti “vastuun” käsitettä. Esimerkeistä käy kuitenkin nopeasti

Continue reading Jatkettu yhteiskuntavastuu on ongelmallinen muoti-ilmiö

Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo

Hierarkioiden haastaminen on yleistynyt muodiksi monella elämän osa-alueella. Sen voi aistia tasa-arvoaktivismissa, tietotyötä tekevissä itseohjautuvissa tiimeissä ja ilmiöstä kritiikittömästi julistavissa keynote-puheissa sekä veronmaksajien rahoittamissa YLEn kolumneissa. Tuoreimmassa esimerkissä luokan- ja historianopettaja Joona-Hermanni Mäkinen luonnehtii työpaikkoja perinteisissä hierarkkisissa organisaatioissa “tyrannioiksi”, jotka mahdollistavat “vapaudenriiston”. Mielenkiintoisempi piirre puheenvuorossa on se, että jyrkän ideologisen motiivin lisäksi Mäkinen yrittää vakuuttaa

Continue reading Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo