Blog

Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo

Hierarkioiden haastaminen on yleistynyt muodiksi monella elämän osa-alueella. Sen voi aistia tasa-arvoaktivismissa, tietotyötä tekevissä itseohjautuvissa tiimeissä ja ilmiöstä kritiikittömästi julistavissa keynote-puheissa sekä veronmaksajien rahoittamissa YLEn kolumneissa. Tuoreimmassa esimerkissä luokan- ja historianopettaja Joona-Hermanni Mäkinen luonnehtii työpaikkoja perinteisissä hierarkkisissa organisaatioissa “tyrannioiksi”, jotka mahdollistavat “vapaudenriiston”. Mielenkiintoisempi piirre puheenvuorossa on se, että jyrkän ideologisen motiivin lisäksi Mäkinen yrittää vakuuttaa

Continue reading Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo