Luottamus koostuu kompetenssista, moraalista ja niiden yhteispelistä

Normaalisti kun kuulee puhuttavan luottamuksesta, sillä viitataan kykyihin, moraaliseen rehellisyyteen tai molempiin yhtä aikaa. Suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti korostettu rehellisyyden arvoa. Tällöin luottamukseen liitetään enemmän velvollisuuseettisiä moraalisia merkityksiä. Lisäksi kun kulttuurimme on hyvin egalitaristinen ja keskinkertaisuutta palvova, seurauseettisemmälle kompetenssiluottamukselle annetaan selvästi pienempi painoarvo. Myös muuallakin kuin Suomessa on tyypillistä antaa kyvyttömyyttä ja epäonnistumisia anteeksi hyvien

Continue reading Luottamus koostuu kompetenssista, moraalista ja niiden yhteispelistä

The role of social media platforms is being redefined

Over the past years, many commentators, researchers, and even politicians have become deeply concerned with the direction where social media giants are heading. One of the recurring talking points raised by some observers is the call for social media companies to be politically and socially “responsible.” Coinciding with this, we have witnessed social media platforms

Continue reading The role of social media platforms is being redefined

Case Nike: jatkettua yhteiskuntavastuuta, politisoitunutta markkinointia vai molempia?

Viikon erikoisimpia kansainvälisiä uutisia on ollut urheiluvälinevalmistaja Niken päätös vetää pois myynnistä uutuuslenkkarinsa poliittisista syistä. Niken mainoskasvoksi nostettu Trumpin vastainen urheilija-aktivisti Colin Kaepernick ei tykännyt edustamansa firman itsenäisyyspäiväteemaisista lenkkareista, joissa oli vanha 13 osavaltiotähden Betsy Ross -lippu. Kaepernickin mukaan lippu on loukkaava, koska se tuo hänelle mieleen orjuuden aikakauden. Kansallissymboli on ollut myös monien ääriliikkeiden

Continue reading Case Nike: jatkettua yhteiskuntavastuuta, politisoitunutta markkinointia vai molempia?

Pakina: uhripääomien markkinat täyttyvät

Nyt olemme jännän äärellä. Tähän mennessä vain lähinnä saamelaisaktivistit ovat olleet Suomen alueella ainut originelli väestösegmentti, jolla on instituutioiden hyväksyntä harjoittaa viime aikoina paljon mediahuomiota saanutta eksklusiivista ideologiaa, etnonationalismia. 30.6.2019 YLE uutisoi nousevasta aktivismista nyt myös karjalaisidentiteetin puolesta. Aktivistit korostavat, että esimerkiksi Kalevalan runot on omittu karjalaisilta laajemman suomalaisen yhtenäiskulttuurin rakentamiseksi. On mielenkiintoista nähdä, lämpenevätkö

Continue reading Pakina: uhripääomien markkinat täyttyvät

Pöhinän anatomia oivallettiin jo 40 vuotta sitten – miksi olemme sille sokeita nyt kun ilmiö on kaikkialla?

“Kaikissa yhteiskunnissa ilmenee hullutuksia, joissa yhteiskunnat väliaikaisesti joko omaksuvat turhia käytäntöjä tai luopuvat huomattavan hyödyllisistä käytännöistä.”– Jared Diamond, “The Evolution of Guns and Germs” (1998) Suuren maailman muoti-ilmiöt rantautuvat Suomeen pienellä viiveellä. Jos jokin kehityskulku tai ajattelutapa vaikuttaa “resonoivan” juuri nyt jossain päin maailmaa, suomalaiset näyttävät tulkitsevan tämän merkiksi siitä, että olemme jäämässä jälleen kerran jälkeen

Continue reading Pöhinän anatomia oivallettiin jo 40 vuotta sitten – miksi olemme sille sokeita nyt kun ilmiö on kaikkialla?

Älä sekoita moraalisaastetta organisaatioiden eettisiin ongelmiin

Julkisen keskustelun valossa näyttää siltä, että teknologinen kehitys on ottanut vain muutamassa viime vuodessa aimo harppauksia eteenpäin ja saavuttanut sellaisen nopeuden, että jopa merkittävimpinä pidettyjen kehityskulkujen seuraamisesta on tullut vaikeaa ja aikaa vievää. Uusien sovellusten ja palveluiden eettisyyttä tarkastellaan tyypillisesti vasta sen jälkeen, kun ne on otettu laajasti käyttöön eri puolilla yhteiskuntaa. Kyseessä on laaja

Continue reading Älä sekoita moraalisaastetta organisaatioiden eettisiin ongelmiin

Epäselvällä maineriskien pelolla voi olla vakavia seurauksia

Kirjoitus on julkaistu alun perin Thomas Brandin blogissa 8.10.2018. Käsittelimme toissa viikolla Thomas Brandin kanssa sitä, miten julkinen keskustelu maineriskeistä näyttää hyvin usein olevan tarkoitushakuista ja irrallista yritysjohtamisen sekä liiketalouden perusteista. Julkisessa keskustelussa ei ole havaintojemme mukaan kiinnitetty riittävästi huomiota riskienhallinnan, yritysvastuun, omistajuuden ja organisaatioiden taloustieteen näkökulmiin. Pyrkimyksenämme oli muodostaa ymmärrystä näistä eri aihealueesta sekä pohtia näihin

Continue reading Epäselvällä maineriskien pelolla voi olla vakavia seurauksia

Julkisessa maineriskikeskustelussa ei ole järjellistä perustaa

Maineriski ja yritysvastuu ovat jälleen puhuttaneet suomalaisia. Asia nousi pinnalle Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajan Riikka Moilasen viime viikkoisen kohukommentin ja potkujen myötä. Moilanen kutsui maanantaisessa Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa vähäosaisia ihmisiä “ihmisroskaksi”. Tästä syntyi nopeasti kuohu sosiaalisessa mediassa, jonka jälkeen myös toimittajat tarttuivat aiheeseen. Pihlajalinna irtisanoutui nopeasti Moilasen puheista lyhyellä Twitter-viestillä, ja tiistaina uutisissa kerrottiin Moilasen tulleen irtisanotuksi

Continue reading Julkisessa maineriskikeskustelussa ei ole järjellistä perustaa

Jatkettu yhteiskuntavastuu on ongelmallinen muoti-ilmiö

Kauppalehdessä hiljattain julkaistussa artikkelissa “Hiljaa oleminen on riski yritykselle” kerrotaan yhteiskunnan kasvavista poliittis-moraalisista vaatimuksista yrityksiä kohtaan. Suomessa vieraillut Berkeleyn yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Business in Society Institute -tutkimuslaitoksen johtaja Amelia Miazad lähtee siitä, että pelkkä lainsäädännöllisten ja sopimuksellisten velvoitteiden täyttäminen ei enää nykyaikana riitä. Artikkelissa käsitellään hyvin löyhästi ja pintapuolisesti “vastuun” käsitettä. Esimerkeistä käy kuitenkin nopeasti

Continue reading Jatkettu yhteiskuntavastuu on ongelmallinen muoti-ilmiö

Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo

Hierarkioiden haastaminen on yleistynyt muodiksi monella elämän osa-alueella. Sen voi aistia tasa-arvoaktivismissa, tietotyötä tekevissä itseohjautuvissa tiimeissä ja ilmiöstä kritiikittömästi julistavissa keynote-puheissa sekä veronmaksajien rahoittamissa YLEn kolumneissa. Tuoreimmassa esimerkissä luokan- ja historianopettaja Joona-Hermanni Mäkinen luonnehtii työpaikkoja perinteisissä hierarkkisissa organisaatioissa “tyrannioiksi”, jotka mahdollistavat “vapaudenriiston”. Mielenkiintoisempi piirre puheenvuorossa on se, että jyrkän ideologisen motiivin lisäksi Mäkinen yrittää vakuuttaa

Continue reading Hierarkioiden vastustaminen on huono itseisarvo